Znajdujesz się w: » Strona główna: » Urząd Miejski » Załatwianie spraw » Procedury załatwiania spraw » Wydział Administracji Przestrzennej » Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami »
  Strona główna:
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okręgu nr 9
Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Statut miasta
Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta
Rada Miejska
Oferty pracy - Urząd Miejski
Oferty pracy - inne jednostki
Władze miasta
Urząd Miejski
Informacje o ochronie środowiska i gospodarce odpadami
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Plany /Strategie /Programy
Akty prawne
Finanse miasta /majątek
Obwieszczenia i ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
Dokumentacja z przebiegu kontroli
Koncesje na roboty budowlane
Dokumentacje audytu wewnętrznego
Oświadczenia majątkowe
Spółki
Informacja o etapie załatwiania sprawy w Urzędzie Miejskim
Dowody osobiste
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi
Jak załatwić sprawę
Usługi elektroniczne
Konsultacje społeczne
Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 

Podstawa prawna:

Art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. 594 j.t.  ze zmianami), art. 13, ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518), art. 693, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydzierżawienie, bądź wynajęcie nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat/ powyżej 3 lat;

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu do wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowej.

3. Pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w przypadku wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowych - po raz kolejny po 3 latach, bądź na okres powyżej 3 lat.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, bądź w przypadku wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat - ok. 3-4 m-ce:
•   zawarcie umowy na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta na okres do 3 lat,
•   zawarcie umowy na okres  powyżej 3 lat w drodze przetargu, bądź bezprzetargowo za zgodą Rady Miejskiej                

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji Przestrzennej- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WAP.RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia zostaje wywieszony  na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu – na okres 21 dni, a informacja o tym fakcie zastaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej. 

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Administracji Przestrzennej - Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Małgorzata Świątek-Błaszczyk i Pani Maria Pawlińska
Kontakt tel. 062 58 22 225, 062 58 22 222 lub 062 58 22 224 (naczelnik)

Wzór wniosku

Podmiot udostępniający inf.: Urząd Miejski
Odpowiedzialna za treść: Małgorzata Świątek-Błaszczyk
Wprowadza dane: Katarzyna Nowaczyk-Pietrzak
Data wytworzenia: 2007-07-31
Data aktualizacji: 2014-06-12

-- wstecz --
Liczba wyświetleń:649
  Informacje:
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja BIP
Udostępnianie informacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Statystyki
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu
Design Transition Technologies Powered by neTTstar