Znajdujesz się w: » Strona główna: » Urząd Miejski » Załatwianie spraw » Procedury załatwiania spraw » Wydział Spraw Obywatelskich » Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych »
  Strona główna:
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okręgu nr 9
Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Statut miasta
Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta
Rada Miejska
Oferty pracy - Urząd Miejski
Oferty pracy - inne jednostki
Władze miasta
Urząd Miejski
Informacje o ochronie środowiska i gospodarce odpadami
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Plany /Strategie /Programy
Akty prawne
Finanse miasta /majątek
Obwieszczenia i ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
Dokumentacja z przebiegu kontroli
Koncesje na roboty budowlane
Dokumentacje audytu wewnętrznego
Oświadczenia majątkowe
Spółki
Informacja o etapie załatwiania sprawy w Urzędzie Miejskim
Dowody osobiste
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi
Jak załatwić sprawę
Usługi elektroniczne
Konsultacje społeczne
Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 113, poz. 993 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1
. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta lub poniżej). 
2. Dowód osobisty (nie dotyczy osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy lub osób, które zagubiły dotychczas posiadany),
3. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (dotyczy osób, które utraciły posiadany dowód osobisty. Zaświadczenie podlega zwrotowi przy odbiorze nowego dowodu osobistego),
4. Dwie jednakowe, wyraźne fotografie, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym całym lewym uchem, bez nakrycia głowy (nakrycie w przypadku posiadanego zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej), bez ciemnych okularów (ciemne okulary tylko w przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby oczu),
5. Odpis aktu urodzenia dla osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy urodzonych poza Miastem lub Gminą Ostrów Wielkopolski,
6. Odpis aktu małżeństwa dla osób ubiegających się o dowód osobisty po zawarciu związku małżeńskiego poza Miastem lub Gminą Ostrów Wielkopolski,
7. Dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub paszport – dotyczy osób pełnoletnich ubiegających się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy). W przypadku braku ww. dokumentów osoby pełnoletnie składają wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecności rodzica (opiekuna). 
8.  Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

II. OPŁATY: 
Nie pobiera się

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

V. UWAGI: 
Składanie wniosku:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 13-go roku życia składają oboje rodzice (opiekunowie) wraz z dzieckiem (od 5 roku życia).
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby niepełnoletnie (powyżej 13-go roku życia) składają w obecności jednego z rodziców (opiekuna).

Odbiór dowodu osobistego:
- Osoby pełnoletnie odbierają dowód osobisty osobiście okazując posiadany dowód osobisty i oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.
- Osoby niepełnoletnie – powyżej 13-go roku życia odbierają dowód osobisty osobiście okazując legitymację szkolną lub paszport oraz oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.
- W przypadku dowodu osobistego dla dzieci do 13-go roku życia dowód osobisty odbiera jeden z rodziców (opiekun) okazując posiadany dowód osobisty oraz oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Informacja dotycząca składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

Podmiot udostępniający inf.: Urząd Miejski
Odpowiada za treść: Danuta Fulczyńska
Wprowadza informację: Łukasz Szkudlarek
Data wytworzenia informacji: 2005-04-16
Data udostępnienia informacji: 2007-06-25
Data aktualizacji: 2012-11-19

-- wstecz --
Liczba wyświetleń:17668
  Informacje:
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja BIP
Udostępnianie informacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Statystyki
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu
Design Transition Technologies Powered by neTTstar