Znajdujesz się w: » Strona główna: »
  Strona główna:
Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Statut miasta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta
Oferty pracy - Urząd Miejski
Rada Miejska
Oferty pracy - inne jednostki
Władze miasta
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Informacje o ochronie środowiska i gospodarce odpadami
Jednostki pomocnicze
Plany /Strategie /Programy
Akty prawne
Finanse miasta /majątek
Obwieszczenia i ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
Dokumentacja z przebiegu kontroli
Dokumentacje audytu wewnętrznego
Koncesje na roboty budowlane
Oświadczenia majątkowe
Spółki
Informacja o etapie załatwiania sprawy w Urzędzie Miejskim
Dowody osobiste
Jak załatwić sprawę
Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Usługi elektroniczne
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 062 58 22 400,  062 591 78 88
fax 062 736 64 07, 062 591 82 06
e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

 

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00


Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00   oraz   11.30-15.30


Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

 

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002


-- wstecz --
Liczba wyświetleń:456136
  Informacje:
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja BIP
Udostępnianie informacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Statystyki
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu
Design Transition Technologies Powered by neTTstar